Disclaimer

  • De voordelen die NEOX®Energy commercieel claimt zijn gebaseerd op behaalde resultaten uit diverse praktijktesten. Voor meer informatie betreffende deze testen kunt u contact opnemen met Blueco Benelux BV.
  • De daadwerkelijke resultaten zijn afhankelijk van de conditie, afstelling en het gebruik van de dieselmotoren.
  • De effecten van NEOX®Energy zijn voornamelijk waarneembaar wanneer de dieselmotor wordt gebruikt onder normale condities waarvoor deze bedoeld is.
  • Onafhankelijke analyse (ASG rapport 2302487-2) toont aan dat diesel waaraan NEOX®Energy in de voorgeschreven verhouding is toegevoegd voldoet aan de EN590 normering voor diesel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Blueco Benelux BV.
  • Het effect van NEOX®Energy is vooral meetbaar en daardoor merkbaar bij motoren welke na 1970 zijn gebouwd (scheepvaart) of na 1995 (overige).
  • Gezien de sterk reinigende werking van de NEOX®Energy wordt aangeraden om bij het eerste gebruik ervan eventuele brandstoffilters en pompen extra te controleren.
  • NEOX®Energy moet conform de voorschriften worden gedoseerd, bij onjuiste dosering of onjuist gebruik van het product vervalt elke aansprakelijkheid.
  • Indien er aansprakelijkheid wordt geclaimd direct of indirect gerelateerd aan het gebruik van NEOX®Energy dient er te allen tijde een dieselmonster genomen te worden van de diesel die gebruikt is.

Waar te verkrijgen

Filter op