Milieu

NEOX®Energy draagt bij aan een beter milieu. NEOX®Energy draagt bij aan een betere verbranding in de motor, schadelijke uitstoot wordt verminderd en de negatieve gevolgen voor het milieu gereduceerd.

Koolstofoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) zijn uitlaatgassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces van diesel; ze zijn de oorzaak van het broeikaseffect, zure regen en gezondheidsproblemen bij mensen. Het gebruik van NEOX® draagt bij aan de vermindering van deze schadelijke effecten op het milieu.

Waar te verkrijgen

Filter by